EHJÄ ry:n tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan koulutukset

EHJÄ ry tukee kuntia tukihenkilötoiminnan järjestämisessä kouluttamalla vapaaehtoisia tukihenkilöitä ja tukiperheitä. Koulutamme tukihenkilöitä kuntien lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille. Koulutus toteutetaan yhteistyössä koulutuksen tilaavan kunnan, jäsenjärjestömme tai muun järjestön kanssa. Olemme järjestäneet tukihenkilökoulutuksia vuodesta 1989.

Lastensuojelun tukihenkilö-/tukiperhetoiminnan peruskurssi on 16 tunnin kokonaisuus, johon sisältyvät seuraavat perusasiat:

• vapaaehtoistoiminnan ja tukihenkilötoiminnan periaatteet ja tavoitteet
• tukihenkilötoiminta käytännössä
• lapsi ja perhe lastensuojelun asiakkaina
• tukihenkilö lapsen ja nuoren tukena
• tukihenkilön vuorovaikutustaidot
• tukihenkilönä viihtyminen ja jaksaminen

Opetusmenetelminä ovat luennot, ryhmätyöt ja toiminnalliset harjoitukset.  Koulutus voidaan järjestää myös ruotsinkielisenä.

Tukihenkilötoiminnan jatkokurssien sisällöt ja pituudet sovitaan erikseen tilaajien kanssa.

Lisätietoja toimisto(a)ehja.fi /045 132 9321