Tuettavat lapset ja nuoret

Lastensuojelun tukihenkilötoiminnassa tuettavat lapset ovat pääsääntöisesti kouluikäisiä lapsia ja nuoria, joiden katsotaan hyötyvän ulkopuolisen aikuisen antamasta ajasta ja tuesta. Tukihenkilön vastaanottaminen on vapaaehtoista lapselle ja tämän perheelle.

Tukihenkilöä tarvitaan lapsen elämään erilaisista syistä. Tukihenkilöä tarvitsevilla lapsilla ja nuorilla voi olla heikko sosiaalinen verkosto. Taustalla voi olla myös esimerkiksi vanhempien tai vanhemman väsymys, taloudelliset vaikeudet tai päihde- ja mielenterveysongelmat. Tukea tarvitsevien perheitä on myös saattanut kohdata esimerkiksi sairaus tai työttömyys.

Tukihenkilötarpeeseen voivat liittyä myös lapsen koulunkäyntivaikeudet tai ongelmat kaverisuhteissa. Jokaisen tuettavan lapsen tai nuoren ja hänen perheensä elämäntilanne on kuitenkin aina yksilöllinen.

Joskus myös sijoitettuna oleva lapsi tai yli 18-vuotias itsenäistyvä nuori voi tarvita tukihenkilöä. Lastensuojelun jälkihuollossa olevilla lapsilla tukisuhde voi jatkua nuoren 21 ikävuoteen asti.


Tukihenkilön hakeminen lapselle

Tukihenkilön voi saada lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi tai nuori sekä ennaltaehkäisevänä tukitoimena lapsi tai nuori ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tukihenkilön voi saada lapsi tai nuori, jonka arvioidaan tarvitsevan ja hyötyvän vapaaehtoisen, perheen ulkopuolisen aikuisen antamasta ajasta ja tuesta.

Lapsen tarpeesta saada tukihenkilö voi jutella esimerkiksi sosiaalityöntekijän, psykologin, koulukuraattorin tai terveydenhoitajan kanssa. Sosiaalitoimi tekee päätöksen tukihenkilön etsimisestä palvelutarpeen arvioinnin perusteella.