Hakeminen tukihenkilöksi 

Pääsääntöisesti lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukaiseksi vapaaehtoisiksi tukihenkilöiksi voivat hakea yli 18-vuotiaat vakaassa elämäntilanteessa olevat ihmiset, joilla on halua ja aikaa toimia lapsen tai nuoren tukena sekä mahdollisuus useimmiten pitkäaikaiseen sitoutumiseen. Omalla alueellasi järjestettävää tukihenkilötoimintaa voit etsiä Tukihenkilötoiminta alueellasi -sivulta.

Tukihenkilöllä ei yleensä tarvitse olla taustallaan sosiaalialan koulutusta tai työkokemusta, vaan hän toimii oman elämänkokemuksensa pohjalta tavallisena aikuisena. Tukihenkilötoiminnan järjestäjillä saattaa olla erilaisia kriteerejä tukihenkilöiksi soveltuvien henkilöiden suhteen.

Tukihenkilötoiminnasta kiinnostunut voi ottaa yhteyttä tukihenkilötoimintaa järjestävään tahoon ja sopia haastattelusta. Haastattelun tarkoituksena on arvioida hakijan motiiveja ja valmiuksia toimia tukihenkilönä. Haastateltava saa myös kuulla lisää tukihenkilötoiminnasta ja mitä tukihenkilöksi aikovalta odotetaan.

Tavallisesti ennen toimintaan ryhtymistä tukihenkilön soveltuvuus tehtävään selvitetään hänen luvallaan esimerkiksi pyytämällä lausunto sosiaaliviranomaiselta.


Tukihenkilöiden koulutus

Tukihenkilöiden koulutus ennen toiminnan aloittamista on tärkeää. Suositeltavaa olisi, että tukihenkilö saa riittävän perehdytyksen ja koulutuksen ennen tehtävään ryhtymistä. Koulutuksessa käsitellään muun muassa tukihenkilötoiminnan periaatteita, tukihenkilönä toimimista ja lastensuojelua.


Tukihenkilön tehtävät


Läsnäolon antamista

Lapsen tai nuoren vapaaehtoistena tukihenkilönä toimiminen on läsnäolon antamista arkisissa tilanteissa ja lapsen elämässä rinnalla kulkemista. Tukihenkilö on mukana lapsen elämässä luotettavana aikuisena. Tukihenkilö toimii myös kuuntelijana, kannustajana ja kiinnostusta osoittavana aikuisena, usein myös rajojen asettajana. Tukihenkilön ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata ammattityöntekijää.

Yhdessä tekemistä ja olemista

Lapsen ja vapaaehtoisen tukihenkilön tukisuhde on yhdessä tekemistä ja olemista. Tukisuhteessa voidaan esimerkiksi etsiä yhdessä lapselle uusi harrastus, ulkoilla ja liikkua yhdessä, pelata tai leikkiä, käydä kirjastossa tai mennä elokuviin. Aina ei tarvitse tehdä jotakin, vaan kiireetön yhdessä oleminen ja juttelu ovat yhtä lailla tärkeitä elementtejä tukisuhteessa. Yleensä tukihenkilö ja lapsi tai nuori tapaavat kodin ulkopuolella. Kukin tukisuhde muotoutuu lapsen tarpeista ja tukihenkilön ominaisuuksia riippuen omannäköisekseen.

Tapaamiset ja tukisuhteen kesto

Tukihenkilö sitoutuu tapaamaan tuettavaansa säännöllisesti yleensä noin muutaman kerran kuussa. Yleensä tapaamiset kestävät joitakin tunteja. Tyypillisesti tukisuhteet ovat vähintään vuoden pituisia, mutta monesti ne ovat usean vuoden mittaisia. Lastensuojelun tukihenkilötoiminnassa tukisuhde päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 18 vuotta.

Yhteistyö ammattilaisen kanssa

Tukihenkilö toimii tukisuhteessa yhteistyössä tukihenkilötoimintaa järjestävän ammattilaisen kanssa. Tukisuhteessa sovitaan yhteisesti tukihenkilön, tuettavan ja hänen vanhempiensa sekä sosiaalityöntekijän kanssa muun muassa tukisuhteen tavoitteista ja pelisäännöistä. Tukihenkilötoimintaan kuuluu yhteisiä säännöllisiä tapaamisia sosiaalityöntekijän, perheen ja lapsen kanssa.

Tuki tukihenkilölle

Tukihenkilöä tukee tehtävässään ammattilainen, jolta hän saa henkilökohtaista ohjausta. Tukihenkilöille voidaan järjestää tukea myös jatkokoulutuksen, vertaistapaamisten ja virkistystoiminnan muodossa.

Tukihenkilö on tukisuhteen aikana ja sen päättymisen jälkeen vaitiolovelvollinen.

Tukihenkilön ja lapsen tapaamisissa syntyneistä kuluista maksetaan yleensä kulukorvausta ja/tai palkkio.