Vapaaehtoista lasten ja nuorten tukihenkilötoimintaa on hyvin monenlaista! Toiminta on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka kaipaavat elämäänsä turvallista aikuista. Tukihenkilötoimintaa järjestetään lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna, kun perheessä on tarvetta.

Tukihenkilötoiminnan lisäksi on olemassa myös tukiperhetoimintaa, jossa lapsi tai nuori viettää viikonlopun perheen luona noin kerran kuukaudessa. Tukiperheessä lapsi saa aikuisten huomiota ja omat vanhemmat saavat ladata akkujaan.


Tukihenkilötoiminta lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille

Lastensuojelun avohuollossa vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta on suunnattu lapsille, jotka tarvitsevat ulkopuolisen turvallisen aikuisen tukea erilaisissa haasteellisissa elämäntilanteissa. Avohuollon asiakkaina olevat lapset asuvat omassa kodissaan ja tapaavat tukihenkilöä yleensä kodin ulkopuolella muutaman kerran kuukaudessa. Tapaamisten aikana voidaan esimerkiksi urheilla, jutella kuulumisista tai käydä tutustumassa kirjastoon. Jokaisen lapsen tuen tarve on erilainen, joten kahta samanlaista tukisuhdetta ei varmastikaan ole!

Tukihenkilötoiminnan taustalla on lastensuojelulaki (LsL 2007), jonka mukaan lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on hänen sitä tarvitessaan järjestettävä tukihenkilö tai tukiperhe. Lastensuojelun tukihenkilötoimintaa järjestävät kuntien sosiaalitoimet ja sosiaalialan järjestöt.

Lapsi tai nuori voi olla myös erilaisessa elämäntilanteessa. Hän voi olla kodin ulkopuolelle sijoitetuttuna, itsenäistyvä nuori tai lastensuojelun jälkihuollossa oleva nuori.


Ennaltaehkäisevä tukihenkilötoiminta – varhaista tukea lapsille ja perheille

Tukihenkilöä voidaan sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna tarjota varhaisena ja ennaltaehkäisevänä tukena myös lapselle, joka ei ole kunnan lastensuojelun asiakas. Tukihenkilö voi toimia yksittäisen lapsen tukena tai hän voi tukea koko perheen voimavaroja esimerkiksi arjessa jaksamiseen tai vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Ehkäisevää tukihenkilötoimintaa toteuttavat erityisesti järjestöt.


Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoiminta on tukihenkilötoiminnan tavoin lastensuojelun avohuollon tukitoimi, mutta sitä voidaan tarjota myös varhaisena tukea lapsille ja perheille, joilla ei ole lastensuojelun asiakkuutta. Lapsi vierailee tukiperheessä ja osallistuu perheen arkeen säännöllisesti esimerkiksi yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. Tuettavat lapset ovat yleensä leikki- tai kouluikäisiä. Tukiperheeksi voivat hakea sekä pariskunnat, yksin asuvat henkilöt että perheet, joilla on omia lapsia.